زعفران یا زرپران (زعفران معادل عربی کلمه زرپران می باشد) ، گیاهی است از تیره زنبقیان ، سرده زعفران خواص دارویی و رنگ غذایی دارد . کشور ایران بزرگترین تولید کننده زعفران در جهان می باشد.

ویژگی‌ها:

  • گیاه زعفران کوچک بوده و با عمر چندساله و با ارتفاع 10 الی 30 سانتی متر می باشد.(تصویر مربوطه)
  • از میان پیاز ساقه آن ، تعدادی برگ باریک و دراز خارج شده و نیز از وسط برگ های آن ساقه گل دار بیرون می اید که به یک الی سه گل منتهی می شود . گلها دارای 6 گلبرگ بنفش رنگ هستند(در برخی طیف های رنگی به رنگ گلی یا ارغوانی می باشد)
  • گلها دارای 3 پرچم و 1 مادگی منتهی به کلاله به رنگ قرمز و متمایل به نارنجی هستند.
  • بخش مورد استفاده گیاه، انتهای خامه و کلاله 3 شاخه بوده که به نام زعفران مشهور می باشد . این بخش از گیاه معطر و تا حدودی تلخ است.

در مجموع زعفران یک ماده غذایی ارزشمند است که مقدار بسیار کم از گل زعفران بدست می اید. در واقع از هر 100تا 200 هزار گیاه،حدود 5 کیلوگرم گل زعفران به دست می آید که آن هم پس از خشک شدن به 1 کیلوگرم میرسد.